Preview Mode Links will not work in preview mode

AgilaHRpodden's podcast

Mar 23, 2020

Tillsammans går vi igenom en kris just nu som ingen kunde förutse. Hur påverkar den oss? Hur kan vi göra skillnad? och vad behöver vi tänka på? Jag fick möjligheten att träffa kloka Siri Wikander för att under en stund reflektera och dela erfarenheter runt stundade situation. Vi pratar om bland annat om...


Mar 10, 2020

Agila coacher och HR är lika med sant på Scania.
Tillsammans försöker de skapa förutsättningar för en agil kultur och ett mindset och ser att äktenskapet ger fina ringar på vattnet.
Vad har de gjort, vilka experiment eller hypoteser testar de just nu och vilka lärdomar har de gjort längst vägen? Detta och...


Feb 25, 2020

Linus Jonkman, författare, konsult och talare gästar mig i studion för att reda ut vad kultur egentligen handlar om. Är den viktig på våra företag och i sådant fall varför? Hur går man från ord till handling och går den verkligen att påverka?

Samarbetspartner: Adaptit med gäst Christine Sandgren.

Tack...


Feb 11, 2020

Allt fler kommuner står inför stora utmaningar. Åldrande befolkning, kompetensbrist och digitalisering är några av dem. Ängelholms kommun fick 2014 ett uppdrag av politikerna att se över sin organisation för att på bästa sätt skapa goda förutsättningar för bästa service och kvalitet för sina...


Jan 28, 2020

Denna gång gästas jag av Hanna Schultz, Daina Alm och Malin Wretman från ICA som är en del av det korsfunktionella team som vunnit pris för sitt innovativa sätt att arbeta strategiskt med lärandet inom ICA. Vi diskuterar hur man skapar en plattform för en lärande organisation och hur de tog sig an uppgiften...