Preview Mode Links will not work in preview mode

AgilaHRpodden

Dec 18, 2018

Agila budgetar och dynamisk styrning
I detta avsnitt gästas Frida Mangen av Knut Fahlén.
De diskuterar hur organisationer kan och bör utveckla och ändra om sina traditionella management processer och ekonomiska styrning så att den passar bättre till dagens omvärld och behov.
 
Knut är managementkonsult,...


Dec 4, 2018

Denna vecka gästas Frida Mangen av Erik Schön.

Det blir ett samtal om smått och gott så som ledarskap, kultur och mänskligt varande. Hur hanterar vi oönskade beteenden, vad är kultur och skiljer den sig mellan länder? Är mätetal bra och hur skapar vi strategier i komplexa kontexter?

Samarbetspartner/sponsor


Nov 19, 2018

Denna vecka gästas Frida Mangen av Jens Wedin.

De pratar om förändring och Jens erfarenheter kring en Agil transformation på en av våra storbanker i Sverige.

Jens pratar om hur han fick med sig ledningsgruppen, varför HR behöver vara med i processen samt hans viktigaste lärdomar och fallgropar.

 

Miniserie...


Nov 6, 2018

I detta avsnitt gästas Frida Mangen av Michael Göthe och diskuterar behovet av Agila Ledningsgrupper. Vad är det egentligen? Varför och hur kan vi inom våra organisationer ändra vårt sätt att arbeta med strategiska frågor?

Samarbetspartner/sponsor Baloo Learning- Henrik Örnstedt

Miniserie: Vad är en lärande...


Oct 20, 2018

AgilaHRpodden gästas av Cecilia Beer Westerholm, HR direktör på Bisnode. Cecilia delar sig av sina erfarenheter av att smyga in det Agila tankesättet i en traditionell organisation. Bland annat vid implementeringen av ett HR system och i performance management processen.