Preview Mode Links will not work in preview mode

AgilaHRpodden

May 27, 2018

Vad är Agil HR och Agilt ledarskap? Hur kan HR driva den Agila utvecklingen? I första avsnittet gästas AgilaHRpodden av Pia-Maria Thorén som bland annat är författare till boken Agile People. Programledare är Frida Mangen.