Preview Mode Links will not work in preview mode

AgilaHRpodden

Mar 19, 2019

Boel Sjöstrand berättar om resan från nätverksorganisationen Netlight till rollen som VD på Wise Professionals. Vi pratar om vad ett nätverk egentligen är, dess för och nackdelar, hur vi möter framtidens samhälle och arbetsplatser och vad HR har för roll i detta. Finns det HR i framtiden, vilka är HR och...


Mar 5, 2019

Avanza har genomgått en transformation. Johanna Belfrage, som arbetar som utvecklingschef, gästar mig i studion och delar med sig av sina erfarenheter.

Min: 00:56 -05:35
Samarbetspartner: Wise consulting med gäst Clara Burstrand vi pratar om varför feedback är viktigt i våra organisationer.

Tack snälla för att...