Preview Mode Links will not work in preview mode

AgilaHRpodden

May 27, 2019

I detta avsnitt av AgilaHRpodden gästas jag av Ulrika Ekbohm, HR chef på Svenska Spel.

Delar av koncernen, inom Svenska Spel, utbildade sig inom Agil HR för några år sedan och har sedan dess testat sig fram i organisationen.

Ulrika delar med sig av sina erfarenheter, tips och idéer. Bland annat kring hur de...


May 13, 2019

I detta avsnitt av agilaHRpodden gästas jag av Lennart Francke och Göran Nilsson, författarna till boken: Det agila företaget.

Lennart som har lång erfarenhet från ledande positioner inom handelsbanken (bland annat CFO och finanschef) och Göran som är forskare och lärare inom ekonomi och management...