Preview Mode Links will not work in preview mode

AgilaHRpodden

Jun 10, 2019

Torbjörn Eriksson, en av medgrundarna till konsultbolaget Tenant & Partner, gästar mig (Frida Mangen) i studion och berättar om transformationen från en toppstyrd till organisk organisation.

2015 var året då företaget gick som bäst både vad gäller kundnöjdhet, medarbetarnöjdhet och finansiellt. Ändå...