Preview Mode Links will not work in preview mode

AgilaHRpodden

Oct 29, 2019

Eva Hambolt gästar mig i studion för att diskutera neuroledarskap och vetenskap. Vi tittar på hur biologiska mekanismer påverkar våra tankar, känslor och beteenden. Hur kan vi med en ökad kunskap om detta såväl prestera och må bättre på våra arbetsplatser?

Min: 0:59-4:23
Samarbetspartner: Wise Consulting...


Oct 14, 2019

Retorik- och kommunikationsproffset David JP Phillips besöker podden. Kanske har du läst hans bok ”How to avoid death by powerpoint” eller är en av de över 4 miljoner personer som laddat ner och tittat på hans TED talks?

I vårt samtal delar David bland annat sina tips kring hur vi kan skapa mer intressanta...