Preview Mode Links will not work in preview mode

AgilaHRpodden

Feb 25, 2020

Linus Jonkman, författare, konsult och talare gästar mig i studion för att reda ut vad kultur egentligen handlar om. Är den viktig på våra företag och i sådant fall varför? Hur går man från ord till handling och går den verkligen att påverka?

Samarbetspartner: Adaptit med gäst Christine Sandgren.

Tack...


Feb 11, 2020

Allt fler kommuner står inför stora utmaningar. Åldrande befolkning, kompetensbrist och digitalisering är några av dem. Ängelholms kommun fick 2014 ett uppdrag av politikerna att se över sin organisation för att på bästa sätt skapa goda förutsättningar för bästa service och kvalitet för sina...