Preview Mode Links will not work in preview mode

AgilaHRpodden

Mar 23, 2020

Tillsammans går vi igenom en kris just nu som ingen kunde förutse. Hur påverkar den oss? Hur kan vi göra skillnad? och vad behöver vi tänka på? Jag fick möjligheten att träffa kloka Siri Wikander för att under en stund reflektera och dela erfarenheter runt stundade situation. Vi pratar om bland annat om...


Mar 10, 2020

Agila coacher och HR är lika med sant på Scania.
Tillsammans försöker de skapa förutsättningar för en agil kultur och ett mindset och ser att äktenskapet ger fina ringar på vattnet.
Vad har de gjort, vilka experiment eller hypoteser testar de just nu och vilka lärdomar har de gjort längst vägen? Detta och...