Preview Mode Links will not work in preview mode

AgilaHRpodden

Apr 20, 2020

Behöver och kan ledarskapet förändras när en organisation börjat arbeta agilt? Om svaret är ja, vad innebär det i sådant fall? Michael Göthe och Björn Sandgren gästar mig i studion för att diskutera detta och mycket mer.

Samarbetspartner: Adaptit I dessa tider erbjuder de gratis rådgivning för alla som...


Apr 6, 2020

Många känslor förstärks i dessa tider såsom  ångest, oro, utmattning, och ensamhet. Psykologen Lars-Johan Bastås gästar mig i studion för att reflektera och diskutera. Hur möter vi de här känslorna? Varför uppstår de? Och behöver alltid problem eller känslor lösas och utredas? Vi svarar också på tre...