Preview Mode Links will not work in preview mode

AgilaHRpodden

May 18, 2020

Ibland kan det nästan upplevas som att agilt är en religion och vi som kallar oss agilister är på ett frälsningståg. Vad är det för övertygelser vi har som vi vill förmedla och övertyga andra? Kan vi på vägen ibland sätta krokben på oss själva och polarisera? Jimmy Janlén, agil coach besöker mig för...


May 4, 2020

Denna gång gästas jag av Jenny Thalin, change manager på Folksam. Vi pratar om deras agila resa, vilka lärdomar, erfarenheter och misstag de stött på längs med vägen. Ett avsnitt med många konkreta tips och exempel.

Samarbetspartner: Adaptit med gäst Anders Lundell. Tack snälla för att du lyssnar! Missa...