Preview Mode Links will not work in preview mode

AgilaHRpodden

May 26, 2021

Jag gästas denna gång av Nicholas Fernholm som bland annat var med och tog fram det tillfälliga Epidemisjukhuset i Älvsjö. Vi diskuterar komplexitet, kultur, innovation samt insikterna och lärdomarna runt hur framtagandet av sjukhuset gick till.

Tack snälla för att du lyssnar! Missa inte att agilaHRpodden finns...


May 10, 2021

I den agila världen pratar vi mycket om team och teamutveckling men vad är ett team? Hur kan ett team bli högpresterande? Är det alltid ett klokt val att arbeta i team? Hur mäter vi prestation och bidrar till individuell utveckling? Detta och mycket mer reflekterar och diskuterar jag, Yassal och Micke om...