Preview Mode Links will not work in preview mode

AgilaHRpodden

Nov 30, 2021

Denna vecka gästas jag av Moa Wictorén, HR-chef på Lyko.
Vi pratar E-handel, uppköp, kultur, hypoteser, misstag och som Moa uttrycker det att vara “fucking lucky”.

Veckans avsnitt presenteras i samarbete med Movestic Liv & pension.

Tack snälla för att du lyssnar! Missa inte att agilaHRpodden finns på de...


Nov 16, 2021

Många organisationer anser att det är avgörande att genomföra en agil transformation. Att dagens dynamiska och komplexa kontext kräver att vi kan anpassa oss efter marknaden och få ut värde till kunderna snabbare är nog något som vi alla mer eller mindre är överens om. Det som förvånar är att så många...


Nov 2, 2021

Anders Sjöberg är fil.dr och docent i psykologi vid Psykologiska institutionen på Stockholms universitet. Han har skrivit boken Personlighet i arbete och gästar mig i podden för att prata om ämnet.

Kan man påverka och förändra sin personlighet eller "är den som den är"? Vad definierar forskningen som...