Preview Mode Links will not work in preview mode

AgilaHRpodden

Dec 14, 2021

Skapar värdegrundsarbete något värde egentligen eller är det mest plattityder och fluff? Går det att skapa högpresterande team i en tillvaro som ständigt förändras? Vart är HR på väg och hur omfamnar vi kriser? Är ett meningsfullt arbete något som vi kan unna oss här i västvärlden för att vi har det...