Preview Mode Links will not work in preview mode

AgilaHRpodden's podcast

May 30, 2022

I veckans avsnitt gästas jag av Reza Farhang.
Han guidar oss i vad Scrum är, dess artifakter, roller, aktiviteter och cermonier. Vad syftet med arbetsättet är och hur det bidrar med värde. Ett riktigt matnyttigt avsnitt med konkreta tips på hur du bäst kan ta till vara på- och få ut mest av Scrum. 

Veckans...


May 16, 2022

Idag har vi möjligheter att mäta nästan allt, men bidrar det med värde? När ska vi mäta,vad ska vi mäta - och hur? I detta avsnitt reflekterar och problematiserar jag tillsammans med Joaquim Linder och Ola Berg om mätandes fördelar och svårigheter.

Veckans avsnitt presenteras i samarbete med Movestic Liv &...


May 2, 2022

Kontrakt och upphandlingar är inte alltid anpassade till den omvärld vi befinner oss i, vilket kan leda till misslyckade och kostsamma projekt. I detta avsnitt ger Mattias Skarin tips på hur vi kan upphandla och kravställa på mer agila sätt, med fokus på effekt och användare. Han delar exempel, fallgropar...


Apr 18, 2022

När HM Business Tech började arbeta agilt och enligt SCRUM hängde även HR på. Emma Liffgarden och Kristina Gauffin gästar mig i veckans podd för att dela sina erfarenheter av den resa de är på. Vi diskuterar bland annat skillnaden mellan att arbeta med HR traditionellt och agilt - vilka fördelar och utmaningar...


Apr 5, 2022

Människor tycks bli produktiva, glada och må bra i agila miljöer. De producerar mer med högre kvalitet. Myt eller sanning? Detta intresserade sig Tomas Jansson för, forskare vid Karlstads Universitet. Vi diskuterar bland annat svårigheten att definiera ett agilt arbetsätt, effekterna för individen att arbeta...