Preview Mode Links will not work in preview mode

AgilaHRpodden

Jan 31, 2023

Man kan inte bygga kultur på distans. Det går inte att vara kreativ på avstånd. Vi behöver ses vid kaffeautomaten för det spontana snacket. Hybridarbete ökar effektiviteten. Eller?

Åsikterna skiljer sig om hybridarbetets för- och nackdelar, inte minst sedan återgången till arbetslivet efter pandemin. I...