Preview Mode Links will not work in preview mode

AgilaHRpodden

Mar 28, 2023

Denna vecka gästas jag av Johanna Friman, varumärkesexpert och Therese Andersson, internkommunikatör. Vi diskuterar hur kommunikationen i våra företag, såväl den interna som externa, förändras när vi lever och agerar i en föränderlig omvärld. Vad blir viktigt, hur når vi ut och hur möter vi målgruppen...


Mar 14, 2023

Motivation betyder att röra sig framåt på latin men vad är det som rör oss framåt? Är det något inom oss själva eller yttre stimuli? Vad skiljer motivation från engagemang och hur hänger det ihop med personlighet? Många frågor och tankar i veckan avsnitt när jag gästas av forskarna Maria Appelqvist,...