Preview Mode Links will not work in preview mode

AgilaHRpodden


Nov 12, 2019

Performance management/PM eller prestationsledning - kärt barn har många namn. Vad betyder det egentligen?
Denna gång har jag bjudit in Lena Bjurner, Maja Samuelsson och Björn Sandberg för att tillsammans med mig reda ut och diskutera dess syfte, mening och betydelse. Behövs den i dagens organisationer eller är det dags att skrota processen?

Samarbetspartner: Wise Consulting med gäst Charlotte Hahne.
Min: 1.00-4:52

23:06-26:10 Samarbete- ett initiativ kring socialt entreprenörskap som jag vill uppmärksamma. Gäst: Tony Lantz Företag: Limeblue 

Tack snälla för att du lyssnar! Missa inte att agilaHRpodden finns på de sociala plattformarna och på agilahrpodden.se. Här fortsätter diskussionerna och frågeställningarna