Preview Mode Links will not work in preview mode

AgilaHRpodden


Dec 4, 2018

Denna vecka gästas Frida Mangen av Erik Schön.

Det blir ett samtal om smått och gott så som ledarskap, kultur och mänskligt varande. Hur hanterar vi oönskade beteenden, vad är kultur och skiljer den sig mellan länder? Är mätetal bra och hur skapar vi strategier i komplexa kontexter?

Samarbetspartner/sponsor Baloo Learning- Henrik Örnstedt

Hålltider:

Minut 01:16 - 05:32

Miniserie: Vad är en lärande organisation?

Minut 05:42 - 48:49

Erik Schön - om ledarskap, kultur och mänskligt varande.