Preview Mode Links will not work in preview mode

AgilaHRpodden


Jun 17, 2018

I fjärde avsnittet gästas Frida Mangen av Andreas Persson från Netlight. De talar om Agil och hållbar rekrytering. Hur rekryterar vi för framtiden? Hur har Netlight skapat ett sådant attraktivt varumärke? Hur kan vi skapa mångfald och är det verkligen nödvändigt med mångfald på arbetsplatsen?