Preview Mode Links will not work in preview mode

AgilaHRpodden


Sep 24, 2018

Matti Klasson (Agile Director)från King gästar Frida Mangen och AgilaHRpodden i avsnitt #009. Tillsammans diskuterar de onboarding och aktivt lärande , Matti delar med sig av handfasta konkreta tips från sin organisation.