Preview Mode Links will not work in preview mode

AgilaHRpodden


Oct 20, 2018

AgilaHRpodden gästas av Cecilia Beer Westerholm, HR direktör på Bisnode. Cecilia delar sig av sina erfarenheter av att smyga in det Agila tankesättet i en traditionell organisation. Bland annat vid implementeringen av ett HR system och i performance management processen.