Preview Mode Links will not work in preview mode

AgilaHRpodden


Oct 7, 2018

AgilaHRpodden gästas av Charlotte Hågård, expert på sociala medier. Vi reder ut: Vad är en digital detektiv? Hur sticker vi ut på de Sociala kanalerna? Och hur kan vi med hjälp av de dem attrahera nya kunder och medarbetare?