Preview Mode Links will not work in preview mode

AgilaHRpodden


May 16, 2022

Idag har vi möjligheter att mäta nästan allt, men bidrar det med värde? När ska vi mäta,vad ska vi mäta - och hur? I detta avsnitt reflekterar och problematiserar jag tillsammans med Joaquim Linder och Ola Berg om mätandes fördelar och svårigheter.

Veckans avsnitt presenteras i samarbete med Movestic Liv & pension. Tack snälla för att du lyssnar!

Missa inte att agilaHRpodden finns på de sociala plattformarna och på agilahrpodden.seI min Facebook-grupp fortsätter diskussionerna och frågeställningarna, gå gärna med!