Preview Mode Links will not work in preview mode

AgilaHRpodden


Feb 25, 2020

Linus Jonkman, författare, konsult och talare gästar mig i studion för att reda ut vad kultur egentligen handlar om. Är den viktig på våra företag och i sådant fall varför? Hur går man från ord till handling och går den verkligen att påverka?

Samarbetspartner: Adaptit med gäst Christine Sandgren.

Tack snälla för att du lyssnar! Missa inte att agilaHRpodden finns på de sociala plattformarna och på agilahrpodden.se. Här fortsätter diskussionerna och frågeställningarna