Preview Mode Links will not work in preview mode

AgilaHRpodden


Dec 6, 2022

Tillit är en av nycklarna till ett hållbart samhälle och hållbara organisationer men vad betyder det i praktiken? Många organisationer drivs av mäthysteri, byråkrati, granskning eller detaljstyrning. Hur blir vi av med det? Varför är det viktigt? Och vad får politiken för roll i detta? Louise Bringselius doktor och docent i organisation och ledning delar sina tankar om vad det innebär att verka med och för tillit som politiker i veckans avsnitt. Avsnittet spelades in med Louise på distans.

Veckans avsnitt presenteras i samarbete med Movestic Liv & Pension. Tack snälla för att du lyssnar!

Missa inte att agilaHRpodden finns på de sociala plattformarna och på FolkEtt.seI min Facebook-grupp fortsätter diskussionerna och frågeställningarna, gå gärna med!