Preview Mode Links will not work in preview mode

AgilaHRpodden's podcast

Nov 16, 2021

Många organisationer anser att det är avgörande att genomföra en agil transformation. Att dagens dynamiska och komplexa kontext kräver att vi kan anpassa oss efter marknaden och få ut värde till kunderna snabbare är nog något som vi alla mer eller mindre är överens om. Det som förvånar är att så många...


Nov 2, 2021

Anders Sjöberg är fil.dr och docent i psykologi vid Psykologiska institutionen på Stockholms universitet. Han har skrivit boken Personlighet i arbete och gästar mig i podden för att prata om ämnet.

Kan man påverka och förändra sin personlighet eller "är den som den är"? Vad definierar forskningen som...


Oct 18, 2021

Telenor har genomgått- och genomgår - en agil transformation. Agila coacherna Lena Löfdahl och Christophe Achouantz gästar podden för att berätta om resan, framgångarna, motgångarna och lärdomarna.

Hur kom det sig att de började arbeta agilt? Vilka effekter kan de se? Hur arbetar de med OKR:s? Vilka fallgropar...


Oct 4, 2021

“Gå ifrån hela CV-tänket!” Paulina Modlitba, seniorstrateg inom innovation (och enligt somliga en digital Gandalf), besöker mig i studion för ett spännande samtal om digitalisering och att vända upp och ner på traditionella system. Vi pratar om hur Sverige står sig 2021 internationellt i digital...


Sep 20, 2021

Restriktionerna hävs den 29 september. Hur kommer det bli när vi ska återgå till våra arbetsplatser efter en lång period där många jobbat på distans? Vad vill vi ta med oss och vad vill vi förändra? Jag tar hjälp av Lena Lid Falkman som forskar om det digitala arbetslivet och arbetsplatsens utformning för...