Preview Mode Links will not work in preview mode

AgilaHRpodden

Jun 26, 2018

I detta avsnitt träffar Frida Erik Mangen. De diskuterar stress, vad är organisatorisk stress? Vilka ansvarar för arbetsmiljön på arbetsplatsen? Hur kan vi arbeta proaktivt för en mer hälsosam arbetsmiljö och vad menar Frida med att hon inte anställer en halv människa? De diskuterar även hur vi som...


Jun 17, 2018

I fjärde avsnittet gästas Frida Mangen av Andreas Persson från Netlight. De talar om Agil och hållbar rekrytering. Hur rekryterar vi för framtiden? Hur har Netlight skapat ett sådant attraktivt varumärke? Hur kan vi skapa mångfald och är det verkligen nödvändigt med mångfald på arbetsplatsen?


Jun 12, 2018

84 % av medarbetarna i Europa känner sig omotiverade (enligt en Gallupundersökning från 2013). I tredje avsnittet av AgilaHR-podden träffar Frida Mangen Leila Ljungberg. De pratar om motivation och hur en Agil kultur förhoppningsvis kan skapa en organisation med mer engagerade och motiverade medarbetare.


Jun 4, 2018

I det andra avsnittet av Agila HR podden träffar programledaren Frida Mangen Fredrik Zander som är Agil Coach. Han hjälper till att reda ut begreppen och metoderna inom det Agila tankesättet.

Vad innebär det Agila Manifestet? Hur arbetar man enligt Scrum? Vad bör man tänka på när man sätter ihop ett team? Och...