Preview Mode Links will not work in preview mode

AgilaHRpodden

Aug 26, 2018

Välkommen till höstens första avsnitt av AgilaHRpodden. Frida Mangen gästas av Mia Kolmodin, de reder ut hur Aktivitetsbaserade arbetsplatser lirar ihop med agilitet, vad T-kunskap innebär och hur vi kan arbeta med kompetensutveckling i Agila organisationer.