Preview Mode Links will not work in preview mode

AgilaHRpodden

Nov 19, 2018

Denna vecka gästas Frida Mangen av Jens Wedin.

De pratar om förändring och Jens erfarenheter kring en Agil transformation på en av våra storbanker i Sverige.

Jens pratar om hur han fick med sig ledningsgruppen, varför HR behöver vara med i processen samt hans viktigaste lärdomar och fallgropar.

 

Miniserie...


Nov 6, 2018

I detta avsnitt gästas Frida Mangen av Michael Göthe och diskuterar behovet av Agila Ledningsgrupper. Vad är det egentligen? Varför och hur kan vi inom våra organisationer ändra vårt sätt att arbeta med strategiska frågor?

Samarbetspartner/sponsor Baloo Learning- Henrik Örnstedt

Miniserie: Vad är en lärande...