Preview Mode Links will not work in preview mode

AgilaHRpodden

Feb 19, 2019

I detta avsnitt av AgilaHRpodden gästas jag av kloka Helena Sjöberg, HR lead på Microsoft.

Minut: 00:58-5:27

Samarbetspartner: Wise consulting med gäst Maria Lörne
HR och marknad=äktenskap?

Minut 5:27-49:00

Helena Sjöberg och jag samtalar om HR:s nya roll och fällan vi ofta hamnar i. Vad kan vi egentligen...


Feb 5, 2019

Nu drar vi igång säsong tre på riktigt! Emily Mankio och Viktor Cessan, gästar mig (Frida Mangen) i studion. Det blir ett intressant samtal kring hur antropologi kan hjälpa oss att djupare förstå våra organisationer, vår kultur, beteenden, ritualer med mera. Vi dyker även ner i diskussionen kring hur ett...