Preview Mode Links will not work in preview mode

AgilaHRpodden

Apr 26, 2021

Kan ett tillitsbaserat ledarskap skapa ett större engagemang och känsla för mening? Absolut säger Julia Norinder, organisationskonsult och tidigare HR chef på Sida. Vi pratar om vad det innebär, utmaningarna med att vara ledare och hur vi på HR kan möjliggöra och skapa förutsättningar för det goda...


Apr 12, 2021

Design Thinking är en kreativ arbetsprocess där organisationer och företag kan identifiera affärsmöjligheter och utveckla lösningar ur ett användarperspektiv. I det här avsnittet gästar Jens Wedin mig för att prata om Design Thinking. Hur kan vi använda det när vi utvecklar HR-produkter?

Tack snälla för...