Preview Mode Links will not work in preview mode

AgilaHRpodden

Sep 27, 2022

Denna vecka gästas jag av Sofia Lindman som är en resande slowmad, Ted X-föreläsare och remote work expert. Hon delar med sig av sina erfarenheter av att arbeta på distans, hur man kan bryta sig loss från en traditionell arbetsnorm, siar om framtidens arbetsliv och ger konkreta tips för såväl arbetsgivare...


Sep 13, 2022

I säsongens första avsnitt gästas jag av Mattias Axelson, forskare vid Handelshögskolan i Stockholm, House of Innovation. Mattias arbetar för att utveckla organisationers innovationsförmåga genom forskning, rådgivning och utbildning.

De flesta av oss är medvetna om att innovation och förändrade arbetsätt kan...