Preview Mode Links will not work in preview mode

AgilaHRpodden

Feb 28, 2023

Vi utövar vi alla beslutfattande i vår vardag, stora som små, i genomsnitt tar vi människor ca 35 000 beslut per dag, nittio procent av dem är omedvetna.  Hur kan vi bli mer medvetna och hur gör vi när vi behöver komma till beslut gemensamt på ett företag när det finns olika viljor och komplexitet?

Detta...


Feb 14, 2023

Tar To do-listan aldrig slut? Hamnar du i möten back to back? Upplever du hög arbetsbeslastning och långa ledtider?

Om svaret är ja, vad kan du göra åt det? I veckans avsnitt träffar jag Staffan Nöteberg som guidar mig igenom Monotaskingmetoden. En metod som hjälper oss att prioritera, bli medvetna om våra val...