Preview Mode Links will not work in preview mode

AgilaHRpodden


May 9, 2023

Denna vecka gästas jag av ingen mindre än Riina Hellström, Agile Enterpise Coach och grundare av agile HR community.  Vi pratar Agil HR och några av de frågor vi berör är:

Hur långt har vi inom HR kommit i det agila tanke- och arbetsättet? Hur fungerar Agil HR i de internationella bolag som Riina coachar?  Vilka metoder tycker Riina fungerar bäst? Vad frustrerar och gör oss glada ?

Avsnittet presenteras i samarbete med Movestic Liv & Pension

Missa inte att agilaHRpodden finns på de sociala plattformarna och på FolkEtt.se. I min Facebook-grupp fortsätter diskussionerna och frågeställningarna, gå gärna med.

Tack snälla för att du lyssnar!

Frida