Preview Mode Links will not work in preview mode

AgilaHRpodden


Nov 26, 2019

Hur kan vi arbeta faktabaserat, datadrivet och digitalt? Behöver vi det? Stress- och arbetslivsforskaren Dan Hasson besöker mig i studion igen för att reda ut det hela. Vi diskuterar bland annat hur vi kan veta om ett verktyg är forskningsbaserat, hur vi väljer mätmetod och vad vi gör vi med resultatet.

Samarbetspartner: Wise Consulting med gäst Lage Backlund.
Vi pratar strategisk kompetensförsörjning.
Minut: 1:14-6:07

Tack snälla för att du lyssnar! Missa inte att agilaHRpodden finns på de sociala plattformarna och på agilahrpodden.se. Här fortsätter diskussionerna och frågeställningarna