Preview Mode Links will not work in preview mode

AgilaHRpodden


Nov 6, 2018

I detta avsnitt gästas Frida Mangen av Michael Göthe och diskuterar behovet av Agila Ledningsgrupper. Vad är det egentligen? Varför och hur kan vi inom våra organisationer ändra vårt sätt att arbeta med strategiska frågor?

Samarbetspartner/sponsor Baloo Learning- Henrik Örnstedt

Miniserie: Vad är en lärande organisation?

Min 1:14-5:45

Agila Ledningsgrupper-Michael Göthe

Min 6:00-51:47