Preview Mode Links will not work in preview mode

AgilaHRpodden


Sep 9, 2018

I det här avsnittet gästas Frida Mangen och AgilaHRpodden av Björn Sandberg. Björn har lång erfarenhet inom Agil HR. Han delar med sig av sina erfarenhet samt hur man kan tillämpa det Agila förhållningssättet i organisationer.