Preview Mode Links will not work in preview mode

AgilaHRpodden


Jun 4, 2018

I det andra avsnittet av Agila HR podden träffar programledaren Frida Mangen Fredrik Zander som är Agil Coach. Han hjälper till att reda ut begreppen och metoderna inom det Agila tankesättet.

Vad innebär det Agila Manifestet? Hur arbetar man enligt Scrum? Vad bör man tänka på när man sätter ihop ett team? Och vad är Lean startup?

Hålltider:

Min: 0-17 intro
Min: 17 Agila manifestet
Min: 25 Vattenfallsmetoden
Min: 31:20 Scrum-team och dess roller.
Min: 36:50 Sprint
Min: 43:23 Backlog
Min: 48:35 Daily scrum/stå upp möte
Min: 52:38 Retroperspectiv
Min: 54:10 Kanban
Min: 58:54 Lean startup
Min: 60:16 T-formad kunskap
Min: 64:40 Sammanfattning