Preview Mode Links will not work in preview mode

AgilaHRpodden


Jun 12, 2018

84 % av medarbetarna i Europa känner sig omotiverade (enligt en Gallupundersökning från 2013). I tredje avsnittet av AgilaHR-podden träffar Frida Mangen Leila Ljungberg. De pratar om motivation och hur en Agil kultur förhoppningsvis kan skapa en organisation med mer engagerade och motiverade medarbetare.