Preview Mode Links will not work in preview mode

AgilaHRpodden


Jul 2, 2018

Byggnaden har inget tak, det finns inga pengar att betala ut löner för, personalen flyr och sjukhuset blöder pengar. Detta var vad Marcus mötte på sin nya arbetsplats i Indonesien, dit han åkt tillsammans med sin familj, för att arbeta. I sista avsnittet för säsongen berättar Marcus Hammarberg historien om hur han tog sig an sjukhuset med hjälp av Kanban lean och Agile. Ett extra långt och och inspirerande sommaravsnitt.