Preview Mode Links will not work in preview mode

AgilaHRpodden


Dec 18, 2018

Agila budgetar och dynamisk styrning
I detta avsnitt gästas Frida Mangen av Knut Fahlén.
De diskuterar hur organisationer kan och bör utveckla och ändra om sina traditionella management processer och ekonomiska styrning så att den passar bättre till dagens omvärld och behov.
 
Knut är managementkonsult, författare och doktor i Business Administration.
 
Samarbetspartner/sponsor Baloo Learning- Henrik Örnstedt
 
Hålltider:
 
Minut 1:13 - 6:29
Miniserie: Onboardning - att börja på nytt jobb
 
Minut 6:38 - 49:36
Beyond budgeting - Knut Fahlen