Preview Mode Links will not work in preview mode

AgilaHRpodden


May 26, 2021

Jag gästas denna gång av Nicholas Fernholm som bland annat var med och tog fram det tillfälliga Epidemisjukhuset i Älvsjö. Vi diskuterar komplexitet, kultur, innovation samt insikterna och lärdomarna runt hur framtagandet av sjukhuset gick till.

Tack snälla för att du lyssnar! Missa inte att agilaHRpodden finns på de sociala plattformarna och på agilahrpodden.se. I min Facebook-grupp fortsätter diskussionerna och frågeställningarna, gå gärna med!