Preview Mode Links will not work in preview mode

AgilaHRpodden


Mar 28, 2023

Denna vecka gästas jag av Johanna Friman, varumärkesexpert och Therese Andersson, internkommunikatör. Vi diskuterar hur kommunikationen i våra företag, såväl den interna som externa, förändras när vi lever och agerar i en föränderlig omvärld. Vad blir viktigt, hur når vi ut och hur möter vi målgruppen där den finns och berör på riktigt?

Avsnittet presenteras i samarbete med Movestic Liv & Pension

Missa inte att agilaHRpodden finns på de sociala plattformarna och på FolkEtt.se. I min Facebook-grupp fortsätter diskussionerna och frågeställningarna, gå gärna med.

Tack snälla för att du lyssnar!