Preview Mode Links will not work in preview mode

AgilaHRpodden


Apr 25, 2023

Att vara oense och tycka olika är bra men när går det över till att bli ohälsosamt?

Vad finns det för olika slags konflikter och när och hur bör vi försöka lösa dem?

Denna vecka gästas jag av Agila coachen Jenny Persson, vi djupdyker i konflikter och konflikthantering på våra arbetsplatser.

Avsnittet presenteras i samarbete med Movestic Liv & Pension

Missa inte att agilaHRpodden finns på de sociala plattformarna och på FolkEtt.se. I min Facebook-grupp fortsätter diskussionerna och frågeställningarna, gå gärna med.

Tack snälla för att du lyssnar!

Frida