Preview Mode Links will not work in preview mode

AgilaHRpodden


Apr 20, 2020

Behöver och kan ledarskapet förändras när en organisation börjat arbeta agilt? Om svaret är ja, vad innebär det i sådant fall? Michael Göthe och Björn Sandgren gästar mig i studion för att diskutera detta och mycket mer.

Samarbetspartner: Adaptit I dessa tider erbjuder de gratis rådgivning för alla som arbetar i samhällsviktig verksamhet och känner att de behöver vägledning eller hjälp för att optimera distansarbete digitalt . För mer info kontakta: info@adaptit.se

Agila HRpodden finns som vanligt på de sociala plattformarna och på agilahrpodden.se.