Preview Mode Links will not work in preview mode

AgilaHRpodden


Nov 16, 2021

Många organisationer anser att det är avgörande att genomföra en agil transformation. Att dagens dynamiska och komplexa kontext kräver att vi kan anpassa oss efter marknaden och få ut värde till kunderna snabbare är nog något som vi alla mer eller mindre är överens om. Det som förvånar är att så många ändå misslyckas med sina transformationer. Vad beror det på? Det söker jag svaret på i dagens poddavsnitt.

För att leta rätt på svaren pratar jag med Göran Nilsson, Eleonore Hammare och Jakob Widestedt. 

Tack snälla för att du lyssnar! Missa inte att agilaHRpodden finns på de sociala plattformarna och på agilahrpodden.se. I min Facebook-grupp fortsätter diskussionerna och frågeställningarna, gå gärna med!