Preview Mode Links will not work in preview mode

AgilaHRpodden


Nov 2, 2021

Anders Sjöberg är fil.dr och docent i psykologi vid Psykologiska institutionen på Stockholms universitet. Han har skrivit boken Personlighet i arbete och gästar mig i podden för att prata om ämnet.

Kan man påverka och förändra sin personlighet eller "är den som den är"? Vad definierar forskningen som personlighet och hur skiljer det sig mellan människor? Vad är femfaktormodellen? Vi pratar också om komplexiteten i att bedöma personlighet och vad som kan vara fallgroparna med det.

Tack snälla för att du lyssnar! Missa inte att agilaHRpodden finns på de sociala plattformarna och på agilahrpodden.se. I min Facebook-grupp fortsätter diskussionerna och frågeställningarna, gå gärna med!