Preview Mode Links will not work in preview mode

AgilaHRpodden


Jun 10, 2019

Torbjörn Eriksson, en av medgrundarna till konsultbolaget Tenant & Partner, gästar mig (Frida Mangen) i studion och berättar om transformationen från en toppstyrd till organisk organisation.

2015 var året då företaget gick som bäst både vad gäller kundnöjdhet, medarbetarnöjdhet och finansiellt. Ändå upplevde de att det var det någon som skavde; strukturerna stöttade inte det arbetssätt som de ville ha.

Torbjörn tröttnade och de började om med att bygga upp bolaget från grunden igen.

Samarbetspartner: Dandy People med gäst Mia Kolmodin
Min: 0:59-5:09

Tack snälla för att du lyssnar! Missa inte att agilaHRpodden finns på de sociala plattformarna och på agilahrpodden.se. Här fortsätter diskussionerna och funderingar kring agilitet och HR.