Preview Mode Links will not work in preview mode

AgilaHRpodden


Jun 21, 2021

Gäst i det här avsnittet är Louise Bringselius som är forskare inom tillit, föreläsare och författare. Vi pratar om varför tillit och psykologisk trygghet är så viktigt men samtidigt så svårt att få till i våra organisationer, om vad HR och ledare kan göra för att skapa goda förutsättningar. Vad händer när vi inte har en kultur med tillit?

Tack snälla för att du lyssnar! Missa inte att agilaHRpodden finns på de sociala plattformarna och på agilahrpodden.se. I min Facebook-grupp fortsätter diskussionerna och frågeställningarna, gå gärna med!